cs@cs.ucy.ac.cy | +357-22-892700

| | | | MyCS Portal |

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών εξελέγη ο Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Κέντρο Αριστείας CYENS Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης

H Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών εξέλεξε για το 2024 ως απλό μέλος στην τάξη Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες τον Κωνσταντίνο Σ. Παττίχη, Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής και Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και Επικεφαλής της ομάδας Έξυπνων, Πανταχού Παρουσών και Συμμετοχικών Τεχνολογιών στην Υγεία, στο Κέντρο Αριστείας CYENS.

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών είναι ένα μη κυβερνητικό, διεθνικό δίκτυο, που έχει ως αποστολή της την ενθάρρυνση της διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ έγκριτων επιστημόνων όλων των ειδικοτήτων, κορυφαίων καλλιτεχνών και επαγγελματιών. Σκοπός των μελών της είναι να μελετήσουν ορισμένες σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις και να συνεισφέρουν στην επίλυση σύνθετων ζητημάτων που αφορούν την μελλοντική ευημερία των Ευρωπαίων. Η ακαδημία συνδέει περίπου δύο χιλιάδες εκλεγμένους επιστήμονες και καλλιτέχνες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων τριάντα οκτώ βραβευμένων με Νόμπελ, στις ακόλουθες επτά τάξεις: Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Ιατρική, Τέχνες, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Νομική και Οικονομικά, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες και Παγκόσμιες Θρησκείες.

Ο Καθ. Παττίχης εξελέγη για τη συμβολή του στην ανάπτυξη διαγνωστικών συστημάτων μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία και ανάλυση ιατρικής εικόνας και βίντεο. Πιο συγκεκριμένα, εξελέγη για την συμβολή του στην μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου για την ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό περιοχών ενδιαφέροντος για την πρόβλεψη της εξέλιξης της νόσου σε ασθενείς με κατά πλάκα σκλήρυνση καθώς και για την συμβολή του στην ποσοτική ανάλυση της μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου για την εκτίμηση νέων βιοδεικτών στην αξιολόγηση της νόσου Αλτσχάιμερ. Ακόμη, εργάζεται πάνω στην ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό αθηροσκληρωιτκών πλακών σε υπερηχογράφημα καρωτιδικής αρτηρίας για τον υπολογισμό του κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο και στην υστεροσκόπηση του ενδομητρίου για οπτική αξιολόγηση ύποπτων καρκινικών εστιών. Αυτά τα συστήματα, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής και σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια και κορυφαία πανεπιστημιακά νοσοκομεία στην ΕΕ και στη Βόρεια Αμερική, συμβάλλουν στην ανίχνευση ανωμαλιών, όγκων και άλλων παθολογικών καταστάσεων σε πρώιμο στάδιο, διευκολύνοντας έτσι την έγκαιρη παρέμβαση και θεραπεία.

Επίσης ο Καθ. Παττίχης εξελέγη για τη συμβολή του στην ανάπτυξη συστημάτων τηλεϊατρικής  σε κινητές συσκευές τα οποία προσφέρουν διαγνωστική κωδικοποίηση ιατρικού βίντεο που επιτρέπει τη βέλτιστη επικοινωνία για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής εμπειρογνωμοσύνης (τηλε-συμβούλευση) και φροντίδας σε επείγοντα περιστατικά (τηλε-παρακολούθηση).  Περαιτέρω εργάζεται στην ανάπτυξη και υλοποίηση συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας που στοχεύουν στην παροχή υπηρεσιών διασυνοριακής περίθαλψης ασθενών. Τα συστήματα αυτά έχουν τύχει χρήσης από τους Κύπριους πολίτες και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας (πλατφόρμα έκδοσης Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID) και έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας, το Υπουργείο Υγείας, και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.